Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky k chovu šelem a savannah KVS

POZOR!!! Od 1.1.2021 platí pro dovoz šelem a hybridních koček F1 - F4 z Velké Británie stejná pravidla, jako dovoz těchto koček z tzv. třetích zemí... Je tedy povinnost si zažádat MŽP o povolení k dovozu - viz. odkaz:

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cites_aktuality/$FILE/ODOIMZ-brexit_CITES_final-20210101.pdf

http://cites.mzp.cz/requests

article preview

Kočkovité šelmy, které chováme, serval - kočka bažinná - ALC podléhají registraci Cites. K jejich chovu je potřeba povolení od Krajské veterinární správy (KVS). Každý chovatel, který chová tato zvířata (i v zahraničí!!!!) nesmí předat zvíře ve zvláštní péči do neschváleného zařízení.

Bohužel dost často nás kontaktují lidé, kteří si některé zvíře ve zvláštní péči (ve většině případů servala) pořídili ze zahraničí a kteří absolutně nevěděli o této povinnosti. Chovatelé totiž ve snaze co nejlépe prodat a zbavit se jich za každou cenu, vůbec neinformují o této povinnosti a už vůbec je nezajímá, zda dotyčný má schválené zařízení - povolení k chovu, ať už se jedná o Slováky, Poláky, atd.

Na druhou stranu, nás kontaktovali chovatelé z Německa a ptali se nás na podmínky v České republice pro majitele servala. Už jsme slyšeli argumenty typu "Budu mít kočku doma, nikomu to nebudu říkat" atd, ALE... věříte tomu, že utajíte takové zvíře před rodinou, kamarády, dětmi, že se prostě nikdo nezmíní dál, že tam a tam chovají takovou super kočku? Co když uteče (kolikrát se to stalo, známe z televize).

Co když budete potřebovat veterinární péči? Pokud si tedy pořídíte takové zvíře a nemáte povolení k chovu, hrozí Vám vysoká pokuta a také Vám mohou zvíře odebrat. Takže než si pořídíte takovou kočičku, musíte kontaktovat KVS, pod kterou spadáte. Požádat pracovníka, který to má na starost o veškeré informace, aby výběhy odpovídaly velikosti a vybavení, které jsou nezbytné k chovu a vydání povolení.

Při posuzování se KVS řídí "Doporučením ústřední komise pro ochranu zvířat! (jmenuje se to sice doporučení, ale pro vet. správu jakožto schvalovací orgán, je to závazné). Pokud vše souhlasí, i s tímto "Doporučením", vydává  Povolení k chovu daného druhu, na jehož základě již poté můžete do chovných prostor dovézt daný druh zvířete. Bez vydaného povolení v žádném případě nemůžete šelmu chovat !!!! Toto je doporučení pro malé kočky, kde si můžete přečíst, na co se při kontrole KVS zaměřuje  a co je požadováno (pro KVS je to závazné). 

Malé kočky

Nároky na prostory/pár: 
(Údaje o plochách platí pro venkovní výběhy, u druhů které nejsou odolné proti chladu, platí stejné rozměry i pro vnitřní výběhy.)

  • Kočka černonohá, kočka staništní, kočka bengálská a další - 6 m²
  • Kočka divoká, manul, jaguarundi - po 10 m²
  • Serval, karakal, ocelot, kočka zlatá, kočka rybářská - po 15 m²
  • Rys - 20 m²
  • Výška klece všichni výše uvedení: 2,5 m

Klimatické podmínky:

Druhy odolné proti chladu (například rys ostrovid, evropská kočka divoká, manul) mohou být chovány celoročně ve venkovních výbězích se spacími boxy, chráněnými proti nepřízni počasí, obzvláště manula chránit před přehřátím a vlhkostí, pro tropické forrny jsou nutné vytápěné vnitřní výběhy teplota nad 18'C. Mnoho druhů smí i během studeného ročního období krátkodobě do venkovního výběhu, při volném přístupu do vnitřního prostoru.

Zařízení výběhu: 

Ve venkovním výběhu částečně porostlá půda nebo písek. Důležité je dřevo ke škrábání, možnost šplhání a skrýše.

Sociální struktura:

Chov zpravidla v párech, u několika druhů je možný po nějaký čas v malých skupinách (nestabilní).

Výživa:

Celá čerstvě zabitá krmná zvířata, nebo maso s přídavkem minerálů a vitamínů.

Toto povolení se vydává na 3 roky s tím, že každý rok chodí pracovník Krajské veterinární správy na kontrolu, zda nejsou porušeny podmínky chovu a o této kontrole sepíše protokol. Po 3 letech musíte požádat o prodloužení povolení k chovu. Na povolení k chovu a další každé 3 roky je potřeba zakoupit kolek za 1 000 Kč.


Co se týče savannah generace F1,2,3.... a povolení k chovu,  tady je výklad z MŽP:

4.3.8 Výklad MŽP k problému "Savanová kočka" – registrace hybridů kočky domácí

Stanovisko MŽP k dotazům veřejnosti: Tzv. "savanová kočka" (kočka rasy savannah) je křížencem kočky domácí a servala. Serval je uveden v příloze B k nařízení č. 338/97 a příloze CITES II. Podle nařízení č. 338/97 platí, že i kříženec mezi servalem a kočkou domácí je považován za druh zařazený v příloze B/ CITES II, takže se na něj vztahují stejná zákonná omezení a povinnosti jako na servala.

1) Vývoz z Evropské unie a dovoz do EU je možný jen s povolením podle nařízení č. 338/97, která v České republice vydává Ministerstvo životního prostředí.

2) Podle zákona č. 100/2004 Sb. mají být všechny živé exempláře kočkovitých (Felidae spp.) zaregistrovány na krajských úřadech, avšak s výjimkou domestikované formy "kočka domácí". Podle našeho názoru lze za domestikovanou formu "kočka domácí" považovat křížence kočky domácí s dalšími malými kočkovitými šelmami, pokud se tito kříženci obecně kočce domácí podobají, jsou cíleně vyšlechtěni jako forma kočky domácí a jsou chováni k účelům jako kočka domácí, tj. především jako domácí mazlíček. To se týká i savanové kočky, která se tedy nemusí registrovat podle zákona č. 100/2004 Sb.

Stanovisko legislativy: Ustanovení přílohy č. 2 zákona CITES není sice formulováno úplně jednoznačně, ale ve světle zásady in dubio pro libertate (v pochybnostech ve prospěch jednotlivce) by mělo být vykládáno tak, že se kříženec mezi servalem a kočkou domácí neregistruje. Vodítkem k tomu by měl být i samotný účel předmětné právní úpravy, kterou je ochrana volně žijících druhů živočichů. To, že kříženec servala (příloha B) s jakýmkoliv druhem, který nepatří do přílohy A ani B, patří do přílohy B, lze na základě ustanovení  čl. 2 písm. t) nařízení (ES) č. 338/97 považovat za jednoznačné.

[Poznámka: může se týkat i kříženců kočky domácí s kočkou bengálskou (Prionailurus bengalensis, příloha B s výjimkou poddruhu Prionailurus bengalensis bengalensis, který je příloha A).]

Pozor! Tento výklad se týká pouze povolení k chovu savannah F1-F4!!!!  Pokud si však budete chtít dovézt, či vyvézt savannah generace F1 - F4 mimo EU (tzv. třetí země), potřebujete k tomu povolení od MŽP!!!! Nyní se mezi třetí zemi řadí i Velká Británie!!! Již jsem slyšela o dosti případech, kdy si pořídili kotě z Ruska, Ukrajiny atd., snad ve všech případech chovatelé slíbili veškerou dokumentaci ke kočce, aby mohlo tady být řádně zažádáno o povolení k dovozu. Ve finále poslali kočku kurýrem a pouze se smlouvou, což je nepřípustné. Nejen že vám takové zvíře může MŽP zabavit, ale hrozí i velká pokuta. 

Nejdůležitější je ale to, zjistit si veškeré informace, ať už od chovatelů, tak i třeba z internetu, co samotný chov obnáší, jak se dané šelmy - kočky chovají a co od nich očekávat. Doporučuji kontaktovat více chovatelů a ne pouze jednoho, protože jsou chovatelé, kteří Vám při snaze udat kotě, řeknou cokoliv, jen aby kotě udali - bohužel..... 

Už mne kontaktovala spousta lidí, jestli máme na prodej servala, že by chtěli kotě. Téměř všichni viděli pouze fotky a videa na facebooku a nebo youtube, takže měli představu, že serval je velká mazlíci se kočka, jako domácí, která je vhodná do bytu 3+1. POZOR o tom to ale není, šelmy jsou mazlící se kočky ve většině případů jen do doby, kdy dospějí a poté začíná být problém. My jsme si pořídili třeba nejdříve hybridní kočky savannah, které mají servalí krev a mají spoustu společného se servalem, a až po delší době jsme se rozhodli pro chov servala, poté kočky bažinné a nakonec ALC…

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 Fotoalbum


FacebookArchiv

Kalendář
<< červenec / 2024 >>


Statistiky

Online: 23
Celkem: 1663043
Měsíc: 16020
Den: 597